Харківський обласний ТЦК та СП

Особливості призову осіб офіцерського складу на військову службу.

Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що призов осіб офіцерського складу на військову службу здійснюється за наказом Міністра оборони. Для того, щоб провести призов Генеральний штаб ЗСУ визначає потребу для його проведення, обсяги, а також військово-облікові спеціальності.

На військову службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання.

В залежності від спеціальностей офіцери направляються у вищі військові навчальні заклади. Курс підготовки триватиме три місяці: 1 місяць загальновійськова підготовка та 2 за спеціальністю. Після навчання призовники будуть розподілятися до військових частин у пунктах постійної дислокації.

Призвані офіцери при проходженні військової служби не залучатимуться до сил ООС без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

У офіцерів буде можливість змінити свою спеціальність.

Відповідно до закону строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців. Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного (міського) військового комісаріату. Закінченням строку служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Після 6 місяців проходження військової служби у офіцерів є можливість

Офіцери призвані за призовом будуть отримувати грошове забезпечення за нормами офіцерів за контрактом.

За призваними офіцерами, згідно  ст. 119 Кодексу законів про працю, зберігається місце роботи, посада і середньомісячна заробітна плата.