Харківський обласний ТЦК та СП

Роз’яснення щодо змін до законодавства про проходження громадянами військової служби в особливий період

       28 листопада 2017 року в Офіційному віснику України № 93 буде опубліковано наказ Міністерства оборони України від 27 вересня 2017 року № 499 «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України».

       У зв’язку з цим Департамент кадрової політики Міністерства оборони України надає роз’яснення щодо Змін:

       1. Запроваджується проведення спеціальної перевірки перед першим призначенням військовослужбовців до органів військового управління Збройних Сил на посади керівників, заступників керівників та керівників самостійних структурних підрозділів у цих органах, а також доповнюється перелік посадових осіб, на яких покладається організація її проведення.

       2. Звільняються від призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадяни, які:

      проходили військову службу або службу у військовому резерві; заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за державними органами, підприємствами, установами;

      визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я; мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

      самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; мають на утриманні повнолітню дитину, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

      є усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

     зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

     є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

     є студентами та аспірантами, які навчаються на денній формі навчання.

     3. Запроваджується прийняття на військову службу за контрактом офіцерів після проходження ними шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а не після закінчення строку цієї служби, як було до цього.