Харківський обласний ТЦК та СП

8 кроків, щоб стати резервістом

Крок 1. Прийміть рішення про проходження служби у військовому резерві

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт.

Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби у військовому резерві.

Крок 2. Пошукайте необхідну інформацію

Оберіть військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві, звернувшись до військової частини, територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) (колишнього військового комісаріату), або за допомогою Інтернет-сторінки Збройних Сил України (www.zsu.gov.ua), соціальної мережі Facebook (www.facebook.com/rezervist.ua).

Крок 3. Зберіть необхідні документи, а у разі сумніву – зателефонуйте до військової частини, яку ви обрали, або ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату) за місцем реєстрації

Подайте заяву до командира військової частини або військового комісара ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату) (для військовозобов’язаних – до того, в якому знаходишся на військовому обліку; для невійськовозобов’язаних, зокрема жінок, – до найближчого ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату). У заяві вкажіть: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій Ви бажаєте проходити службу у військовому резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (при наявності).

Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт до складу територіальної оборони та пройти загальновійськову підготовку. В подальшому, цим громадянам може бути надана можливість укласти контракти про проходження служби у військовому резерві із командуванням бойової бригади.

До заяви про бажання проходити службу у військовому резерві додається:

- кольорові фотокартки розміром 9×12 см та 3×4см;

- копію паспорта громадянина України;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- військовий квиток (при наявності);

- автобіографію, написану власноруч;

- оригінали документів про освіту;

Командир військової частини після вивчення Ваших документів  повідомить Вам про прийняте рішення щодо укладання з Вами контракту.

На час дії особливого періоду порядок укладання контрактів про проходження служби у військовому резерві дещо спрощено.

Крок 4. Пройдіть медичний огляд та надайте висновок військово-лікарської комісії до пакета документів

Отримайте у ТЦК та СП (колишньому військовому комісаріаті) картку обстеження та медичного огляду за встановленою формою, при цьому Ваша фотокартка на бланку медичного огляду має бути засвідчена гербовою печаткою ТЦК та СП (колишнього військового комісаріату).

Військовий комісар організовує проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (далі – ВЛК), гарнізонною або госпітальною ВЛК за місцем реєстрації.

Крок 5. Пройдіть перевірку рівня фізичної підготовленості

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку Ви обрали. Вам мають повідомити показані результати.

Крок 6. Пройдіть професійно-психологічне тестування

Професійно-психологічне тестування проводиться офіцерами відділів (відділень) морально-психологічного забезпечення (психологами) військових частин, ТЦК та СП (колишніх військових комісаріатів), за існуючими методиками у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Підсумок тестування не розголошується третім особам.

Крок 7. Надайте необхідні документи для формування вашої особової справи

Для складання особової справи резервіста потрібні такі документи:

- Ваша заява про бажання добровільно вступити на службу у військовому резерві;

- копії 1, 2, 10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- автобіографія, написана власноруч та у друкованому вигляді;

- копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;

- характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);

- довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

- картка професійного відбору та результати тестування кандидата;

- відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;

- висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;

- довідка про групу крові та резус-фактор.

Крок 8. Підпишіть контракт

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини (військовим комісаром) приймається рішення про укладання контракту.

Зверніть увагу, що вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (військовими комісарами) за документами Вашої особової справи.

За потреби командир військової частини може запросити Вас на особисту співбесіду.

Вивчення кандидата здійснюється наступним чином:

- вивчення особистих якостей, встановлення рівня освіти та професійної придатності;

- організація медичного огляду;

- перевірка рівня фізичної підготовки;

- проведення заходів професійно-психологічного тестування та відбору.