Харьковский областной ТЦК и СП

Порядок постановки на військовий облік та порядок зняття з військового обліку

     Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 74) затверджений порядок ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - Порядок), яким визначено механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

Згідно п. 15 Порядку військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Згідно п. 16 Порядку військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

  • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
  • для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного .

     Для взяття на військовий облік усі військовозобов’язані зобов’язані особисто прибути до районних (міських) військових комісаріатів за місцем проживання та подати заяву на ім’я військового комісара Р(М)ВК про взяття їх на військовий облік та такі документи:

     - для громадян, які не досягли граничного віку перебування у запасі ЗС України, – паспорти громадян України, військові квитки або тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби в мирний або у воєнний час;

     - для осіб звільнених у запас, які проходили військову службу за контрактом та строкову військову службу, – паспорти громадян України, військові квитки, обліково-послужні картки, приписи військових частин, а для звільнених за станом здоров’я або сімейними обставинами, крім того, свідоцтва про хворобу та інші документи, які підтверджують законність дострокового звільнення та прибути до Р(М)ВК у терміни, визначені у приписах військових частин (довідках органів), але не пізніше п’ятиденного терміну з дня їх видачі;

     - для громадян призовного віку (16 – 27 років), які зараховуються у запас з різних причин, – паспорти громадян України, посвідчення про приписку до призовної дільниці, особові справи призовників і витяги з книги протоколів призовних комісій з прийнятими ними рішеннями про зарахування призовників до запасу та прибути до Р(М)ВК в місячний термін після прийняття відповідного рішення районними (міськими) призовними комісіями;

     - для військовозобов’язаних, які прибули з іншої місцевості для постійного, проживання (навчання), – паспорти громадян України, військові квитки або тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та прибути до Р(М)ВК в семиденний термін з дня прибуття (реєстрації) до нового місця проживання;

     - для жінок, які отримали відповідну підготовку за спеціальностями, згідно з Переліком спеціальностей, за якими жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.1994 № 711, – паспорти громадян України, документи, які підтверджують їх придатність до проходження військової служби за станом здоров’я і віком та відповідну підготовку за фахом у разі їх влаштування на роботу за відповідним фахом – в семиденний термін з дня працевлаштування.

     Для зняття з військового обліку усі військовозобов’язані зобов’язані особисто прибути до Р(М)ВК за місцем проживання, подати заяву на ім’я військового комісара Р(М)ВК про зняття їх з військового обліку, паспорти громадян України, військові квитки або тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, а під час мобілізації або введення в Україні правового режиму воєнного стану звернутися за наданням відповідного дозволу до військового комісара Р(М)ВК із заявою.

    Підставами для зняття військовозобов’язаних з військового обліку у Р(М)ВК є:

    - для військовозобов’язаних, які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання, – рішення військового комісара Р(М)ВК, а під час мобілізації або введення в Україні правового режиму воєнного стану – дозвіл військового комісара Р(М)ВК, які приймаються та надаються за зверненнями військовозобов’язаних;

    - для військовозобов’язаних, які вибули на строк більше трьох місяців за межі України, – документи, які підтверджують виїзд військовозобов’язаного за кордон;

   - для осіб, які за рішенням військово-лікарських комісій (призовних комісій) визнані за станом здоров’я непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час через хвороби, які пов’язані з розладами психіки і поведінки, нервової системи, та їх наслідки;

    - для осіб, які були засуджені до позбавлення волі за злочини середньої тяжкості та відбували покарання в установах відбування покарань.

 

   Відповідно «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352:

      для постановки на військовий облік призовників прибувши до нового місця проживання призовник зобов'язаний у семиденний термін з'явитися до районного військового комісаріату і стати на військовий облік маючи з собою паспорт та посвідчення про приписку до призовної дільниці. У посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про взяття на військовий облік, після чого посвідчення повертається призовнику;

      для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися до районного військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, і у разі потреби подати відповідні документи. Призовник повинен з собою мати посвідчення про приписку до призовної дільниці. У посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про зняття з військового обліку, після чого посвідчення повертається призовнику.

     Призовники і військовозобов'язані, а також посадові особи, винні в порушенні правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних несуть відповідальність згідно із законом.

     У зв’язку з в веденням обмежувальних заходів, які застосовані, щодо забезпечення санітарного-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19, прийом громадян в районних (міських) військових комісаріатах міста Харкова та Харківської області здійснюється один раз на тиждень (щочетверга) з 09.00 до 16.00.